Telefonní seznam

Středisko zdraví Dobříš

     
Pracoviště  Jméno Telefon 
Praktický lékař  PL 24     SZ MUDr. Andrea Hronzová 318 542 508
Praktický lékař  PL 28     SZ MUDr. Matúš Kocurko  318 523 120
Praktický lékař   MUDr. Václava Kozohorská  318 521 876
Praktický lékař  MUDr. Jiřina Kovaříková  318 522 160
Praktický lékař  MUDr. Magdalena Ježková  314 003 043
Dětský lékař                      ONP MUDr. Věra Fialová  318 521 751
Interní  a diabet.ambul.      SZ MUDr. Hana Landová  318 521 755
Urologie  MUDr. Michal Rejchrt 318 521 755
Psychiatrie                         SZ MUDr. Jiří Krombholz 318 522 575
RTG/sonografie-ultrazvuk    SZ MUDr. Markéta Zikmundová 318 521 753
RTG skiagrafie  RTG laborantky  V. Slancová  318 521 753
Endokrinologie                   SZ MUDr. Pavel Kasík  318 520 844
Odběrová místnost            ONP Nemocnice Příbram  722 646 063
Neurologická ambulance  MUDr. Jan Farda  737 077 247
Ortopedická ambulance  MUDr. Jiří Funda  318 521 159
Chirurgická ambulance  MUDr. Jaroslav Krček  602 155 726
Plicní ambulance  MUDr. Jiří Guthwirth 318 523 020
Gynekologická ambulance  MUDr. Martin Doležal  318 522 848
Ušní, nosní krční / ORL/ MUDr. Zuzana Ferrová  314 003 323
Urologická ambulance  MUDr. Michal Rejchrt 318 521 755
Oční ambulance  MUDr. Ludmila Mašková  318 523 030
Kožní ambulance                 SZ MUDr. Prusíková Dana 318 542 508
Rehabilitace                        SZ Bc. Blanka Nekolná 318 521 754
Rehabilitace                        SZ Markéta Sosnovcová 318 521 754
Rehabilitace                        SZ Drahomíra Vlčková Dis.  318 521 754
Rehabilitace                        SZ MUDr. Jana Vavryčuková  318 521 754
Rehabilitace                        SZ MUDr. Hradil, MUDr.Háková  318 521 754
Rehabilitace                        SZ kancelář 318 521 754
Rehabilitace                        SZ šatna  318 521 754
Lékárna  PharmDr. Jaroslav Polach  318 522 697
Sanitky / dispečink /         SZ Gabriela Safínová  318 521 366
Provozní ředitel                SZ PhDr. Jiří Černý 736 620 888
Jednatel  Ing. Veronika Švagrová 723 606 895
Oční optika  Květuše Třešňáková  318 523 530
Pozn.     
SZ - ambulance jsou provozovány Střediskem zdraví  s. r.o.  
ONP - provoz je zajišťován Oblastní nemocnicí Příbram a.s.  
Ostatní ambulance jsou priv. nest. zdrav. zařízení